Abathengi beNtsebenziswano

Isalathiso soMthengi

Abathengi bethu ngabona babalaseleyo